LenoK AB – grundades i februari 2020 av Andrei Krjutskov och Jelena Krjutskova. Andrei Krjutskov har arbetat som arbetsledare för tillverkning och montage rörledningen av industri.
2004 började han arbeta i Sverige med att bygga och reparera alla typer av rörsystem. De senaste åren ledde han tillverkning och montage arbete av stålkonstruktioner på olika arbetsplatser.

LenoK AB har åtagit sig att uppnå den högsta nivån av kundnöjdhet genom att utveckla och tillhandahålla lösningar för deras krav, producera produkter och tjänster av hög kvalitet, leverera i tid och sträva efter att förbättras kontinuerligt.

Kvalitetspolicy
Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör inom svetsning, montering och tillverkning av metallprodukter.

Detta innebär att:

  • Vi skall vara ett företag som tillhandahåller professionella tjänster inom svetsning, montering och tillverkning av metallprodukter.
  • Vi skall erbjuda våra kunder kunskap och kompetens samt hög servicegrad.
  • Vi skall sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
  • Vi skall uppfylla (utfärdade/överenskomna/uttalade av kunden) krav, önskemål och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje utfört uppdrag blir referens näst förande uppdrag.
  • Vi skall använda ett nära samarbete med ledande tillverkare samt vårt breda kontaktnät för att producera högkvalitativa produkter utifrån givna förutsättningar.
  • Vi skall bedöma ärligt och realistiskt våra förmågor baserat på våra resurser när vi tillfrågas av en kund och accepterar en beställning när vi är 100 % säkra på att vi kan uppfylla den.
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten
  • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.